mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Toruniu
Rok szkolny 2020/2021